Đấu giá tài sản công của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG

Căn cứ quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát sẽ tiến hành các thủ tục cho thuê, mời đấu giá vào tháng 7/2020. Nhà hát Trưng Vương đăng thông báo này kính gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh tại Nhà hát Trưng Vương, cụ thể:

1. Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, 86 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng                                              

Tài sản 1: Khu vực 02 bên phía trong tiền sảnh Nhà hát đường Hùng Vương có diện tích 50 m2 (mỗi bên 25 m2).

Mục đích cho thuê: Kinh doanh cafe và nước giải khát phục vụ khán giả vào xem chương trình Nhà hát. Thời hạn cho thuê là 05 năm. Giá khởi điểm 180.000.000 đồng/1 năm

Tài sản 2: Khu vực phía sau Nhà hát có diện tích 200 m2.

Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ đào tạo tài năng nghệ thuật ca – múa – nhạc. Thời hạn thuê 05 năm. Giá khởi điểm 468.000.000/ 1 năm

Tài sản 3: Khu vực tầng hầm Nhà hát có diện tích 400 m2.

Mục đich cho thuê: Kinh doanh biểu diễn ca nhạc hàng đêm. Thời hạn thuê 05 năm. Giá khởi điểm 960.000.000 đồng/1 năm

Tài sản 4: Kiot phía đường Nguyễn Chí Thanh có diện tích 42 m2.

Mục đích cho thuê: Kinh doanh cafe và nước uống giải khát phục vụ diễn viên của các Đoàn đến biểu diễn tại Nhà hát. Thời hạn thuê 05 năm. Giá khởi điểm tài sản 126.000.000 đồng/1 năm

+ Ghi chú: Giá khởi điểm đã bao gồm hóa đơn tài chính

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 27/7/2020 tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 27/7/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 

       +Tài sản 1: 90.000.000 đồng/hồ sơ;

       +Tài sản 2: 234.000.000 đồng/hồ sơ;

       +Tài sản 3: 480.000.000 đồng/hồ sơ;

       +Tài sản 4: 60.000.000 đồng/hồ sơ

5. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Đến trước 16 giờ 00 ngày 27/7/2020;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

6. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày người tham gia đấu giá đủ điều kiện, đến trước 10 giờ 00 ngày 30/7/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 30/7/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

9. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593.