Lịch sử hình thành

Nhà hát Trưng vương (cũ)

Nhà hát Trưng Vương hiện nay

Xuất phát từ một Nhà hát cũ đã xuống cấp; Nhà hát Trưng Vương được xây dựng lại hoành tráng hơn, quy mô hơn với sức chứa hơn 1200 chỗ ngồi được khánh thành vào ngày 31/12/2006, đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành phố Đà Nẵng xây dựng và phát triển. 

Nhà hát Trưng Vương là một đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.

Trụ sở đặt tại: 35A Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Cơ cấu tổ chức Nhà hát:

    - Ban giám đốc:

- Giám đốc: Thạc sĩ Nghệ sĩ Trần Văn Hào.
- Phó Giám đốc: Mai Duy Linh

    - Các phòng chức năng:

- Đoàn Ca Múa nhạc: 35 diễn viên, nhạc công.
- Phòng Tổ chức Hành chính: 08 CBCNV

- Phòng Tổ chức Sự kiện và Tổ chức Biểu diễn: 06 CBCNV
- Phòng Quản lý Rạp: 10 CBCNV

 Tổng số: cán bộ, viên chức của Nhà hát là : 58 người