Thứ tư, 03/10/2018

Lịch biểu diễn tháng 10


 

Lịch biểu diễn tháng 10

STT Ngày Thời gian Chương trình Đơn vị Ghi chú
  1        
  2        
  3        
  4        
1 5   Tiếng hát người làm báo   Hoãn vì Quốc tang
  6        
  7        
  8        
  9        
  10        
  11        
2 12 7h00 - 11h30 Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 Đại học kĩ thuật y dược  
  13        
3 14 17h00 - 23h00 Hội diễn văn nghệ KV miền Trung Công ty Thương mại và truyền thông Thời Đại  
4 15 6h00

Sơ khảo cuộc thi

Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung

   
  16        
  17        
  18        
5 19 20h00

Chương trình xiếc thú

"Sói xám và gấu Misa"
 

Liên hiệp xiếc Việt Nam  
6 20 20h00

Chương trình xiếc thú

"Sói xám và gấu Misa"
 

Liên hiệp xiếc Việt Nam  
7 21 20h00

Chương trình xiếc thú

"Sói xám và gấu Misa"

Liên hiệp xiếc Việt Nam  
  22        
  23        
  24   Chung một vầng trăng LSQ Trung Quốc  
  25        
  26        
8 27   Hội diễn ngành dầu khí Âm thanh ánh sáng Hoàng Long   
  28        
  29        
  30        
  31