Thứ tư, 18/04/2018

Lịch biểu diễn tháng 4

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 4
STT NGÀY CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ GHI CHÚ
  1      
  2      
  3      
  4      
  5      
  6      
1 7 Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Một Ngày Để Yêu" Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng  
 

8

     
  9      
  10      
  11      
  12      
  13      
2 14 Chương trình nghệ thuật "Từ trái tim đến trái tim - Đồng hành cùng người khuyết tật lần 1" Hội Khuyết tật Thành phố Đà Nẵng  
  15      
  16      
  17      
  18      
  19      
3 20 Mitting kỉ niệm 45 năm "Chiến thắng trở về" Hội Tù yêu nước Thành phố Đà Nẵng  
  21      
  22      
  23      
  24      
  25      
  26      
4 27

Liên hoan Múa hài toàn quốc 2018

Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam  
  28 Liên hoan Múa hài toàn quốc 2018 Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam  
  29 Liên hoan Múa hài toàn quốc 2018 Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam  
  30