Thứ năm, 29/06/2017

Tháng 7

NGÀY ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GHI CHÚ
1 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ ĐÀ NẴNG Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm thành lập mặt trận 44 Quảng Đà (7/1967 - 7/2017)  
8, 9 HỘI VHNT THÀNH PHỐ ĐN Liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2017  
18 SỞ LAO ĐỘNG TB-XH THÀNH PHỐ ĐN Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2017  
20-23 NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ HÀ NỘI Xiếc tạp kỹ  
26 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2017  
28 Liên Đoàn Lao Động thành phố Kỷ niệm ngày thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam