Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Ngày 18/11/2017, Tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, NSND Thanh Hoa - Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc và Ban thường vụ APPA gồm: NSUT Hà Thủy, NSUT Thúy Hà , Ca sỹ Quang Hào, Ca sĩ Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp Triển khai phát triển Hội viên APPA khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Hội hướng đến những đối tượng hoạt động tự do, cung cấp chứng chỉ hành nghề cho họ một cách hợp pháp. Nếu họ muốn có album, làm liveshow thì có thể ủy thác cho APPA. 
Ngoài ra, các nghệ sĩ còn được bảo vệ quyền lợi tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có ký hợp đồng song phương với hội.

Tham dự trao đổi, có sự hiện diện của một số nghệ sĩ, ca sĩ trẻ, triển vọng thành phố Đà Nẵng.

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA)
Địa chỉ: Số 8 - Huỳnh Thúc Kháng - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04 3769 0666
Email: info@appa.org.vn