Một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi diễn tập báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vào đêm 23.3 và đêm diễn chính thức chương trình nghệ thuật “Quảng Nam ngày mới” tại quảng trường 24.3 thành phố Tam Kỳ đêm 24.3:
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Ban tổ chức chương trình họp sau buổi tổng dợt chương trình nghệ thuật ngày 23.3 với các đơn vị tổ chức, đài truyền hình
Ban tổ chức chương trình trao hoa cho các nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật " Quảng Nam ngày mới"