Cơ sở hạ tầng

Hội trường nhà hát

Hội trường và sân khấu để tổ chức các hoạt động như hội nghị, hội thảo và biểu diễn các loại hình nghệ thuât như: ca nhạc, kịch nói, cải lương...

Hội nghị sân khấu nhà hát gồm một tầng trệt và một tầng lầu 

Số lượng ghế:  1.133 ghế.
 Tầng trệt: 710 ghế.  Tầng lầu: 423 ghế.
- Hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hòa hiện đại để có thể tổ chức tốt các hoạt động tổ chức sự kiện, biểu diễn  ca nhạc và các loại  hình nghệ thuật sân khấu như : kịch nói, cải lương...
- Một phòng họp (cho thuê)  với diện tích 80m2 , có hệ thống điều hòa và âm thanh để tổ  chức hội họp (khoảng 50 người ngồi)
Hệ thống  Âm thanh - Ánh sáng:
* Các thiết bị Âm thanh bao gồm:  - Mixer CrestAudio 48 đường. Đầu MD, CD mỗi loại 01 cái. Loa Sub đôi: 2 cặp, Loa Full treo : 04 cặp, Loa Monitor: 3 cặp. Ngoài ra còn có phần Pre, chống hú, EQ,  Micro, chân micro...
*Các thiết bị Ánh sáng bao gồm: Đèn Kỹ xảo: - Moving heat (PROEL- Italy): Spot light (12 cây) và Wash light (06 cây). Đèn Scan 1200 ruogllege F.A.L: 06 cây. Đèn PAR 1000W :150 cái. Máy khói Antari Z3000: 02 máy. Đèn Follow1200: 02 cây.
Ánh sáng Nhà hát treo trên 5 sào, sử dụng bằng hệ thống Motor để nâng lên và hạ xuống gồm có:
Sào 01: treo 02 đèn Wash vào 20 Đèn Par. Sào 02: treo 06 đèn Spot. Sào 03: treo 02 đèn Wash và 32 đèn Par, Sào 04: treo 32 Đèn Par. Sào 05: treo 06 Đèn Scan 1200 và 20 Đèn Par. Đèn Par còn lại được treo : 34 cái treo làm đèn  mặt tiền và 12 cây treo làm đèn tum.
*Sân khấu:
-01 màn đóng / mở lúc mở màn và đóng màn.
- 5 sào cánh gà
- 02 sào phông: 01 phông trắng và 01 phông đen.
- Chiều cao sân khấu: 8 mét.Chiều ngang sân khấu: 16 mét. Chiều sâu sân khấu: 11 mét.
Tiền sảnh Nhà hát rộng thoáng là không gian đẹp để tổ chức triển lãnh tranh, ảnh nghệ thuật và trưng bày các hiện vật khác..... 

Triễn lãm Tem Bưu Chính Thành phố Đà Nẵng năm 2009

Triễn lãm ảnh Nghệ thuật

Triễn lãm lấy ý kiến Nhân dân về Quốc hoa tại tiền sảnh nhà hát Trưng Vương