Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng

Nhà hát bao gồm 3 tầng lầu với tiền sảnh bao quanh. Về diện tích tiền sảnh: Nhà hát có...

Thứ sáu, 28/04/2017

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của...

Thứ sáu, 28/04/2017

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Nhà hát Trưng Vương được thành lập theo Quyết định số 64/2002/QĐ-UB do chủ tịch Ủy ban nhân dân thành...

Thứ năm, 27/04/2017