Thứ hai, 25/09/2017

Lịch biểu diễn tháng 10

Ngày Tên chương trình Đơn vị tổ chức
1 Liveshow Khánh Ly 55 năm hát tình ca  
2 Sưởi ấm tim em CLB Lam Phương
4-6 Nữ hoàng doanh nhân đất Việt  
15 BeU with Honda  Honda BeU
21 50 năm đặc khu ủy Quảng Đà  
22   Đại học Đà Nẵng
26-28 Đêm Tâm sự