Thứ hai, 29/10/2018

Lịch biểu diễn tháng 11


 

Lịch biểu diễn tháng 11

STT Ngày Thời gian Chương trình Đơn vị Ghi chú
1 1 19h30-21h30 Bản tình ca viết dở Đoàn kịch Nam Định  
2 10 13h00-17h30 Hội diễn văn nghệ kỉ niệm 15 năm thành lập công ty Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa  
3 14 7h00-11h00 Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, họi nhập quốc tế” năm 2018

UBMNTQVN

thành phố Đà Nẵng

 
4 18 7h00-11h00 Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tổng kết công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

UBMNTQVN

quận Hải Châu

 
5 27 8h00-11h00 Tiếp xúc cử tri