Thứ ba, 04/12/2018

Lịch biểu diễn tháng 12


 

Lịch biểu diễn tháng 12

STT Ngày Thời gian Chương trình Đơn vị Ghi chú
1 1 15h00 Chúc mừng giáng sinh 2018 Công ty Derhorder  
  2

15h00

18h00

Chúc mừng giáng sinh 2018 Công ty Derhorder  
2 5 19h00 Happy Christmas 2018  Trường Saint Nicolas  
3 9   Liên hoan nghệ thuật người nước ngoài 2018

Sở Văn hóa & Thể thao

 
4 12 14h00 Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tổng kết công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

UBMNTQVN

quận Hải Châu

 
5 17 8h00-11h00 Hoa khôi sinh viên    
7 18   Gặp mặt hưu trí BCHQS quận Hải Châu  
8 22     Cty Thiên Nam DK
9 28   Chương trình Ca nhạc đồng dao   DK
10 29     FPT DK