Thứ ba, 29/01/2019

Lịch biểu diễn tháng 2

NGÀY TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GHI CHÚ
12,13 Mừng Đảng Mừng Xuân Công an Thành phố Đà Nẵng  
12 Mừng Đảng Mừng Xuân Trường Đức Trí