Thứ tư, 10/07/2019

Lịch biểu diễn tháng 7

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 7

 

STT

THỜI GIAN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

GHI CHÚ

1

05

Hành trình kết nối yêu thương

Công ty Hành trình kết nối yêu thương  

2

08

Lễ tốt nghiệp và tiếp nhận sinh viên của các công ty Nhật

Trường Đại học Đông Á

 

3

24

Chương trình văn nghệ

Công đoàn viên chức thành phố  
4 26 Chương trình văn nghệ Liên đoàn lao động  
5 27-28 Hội nghị Công ty Thời đại