Thứ ba, 14/08/2018

Lịch biểu diễn tháng 8

 

 

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 8

STT NGÀY THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ TỔ CHỨC GHI CHÚ
  1        
  2        
  3        
  4        
  5        
  6        
  7        
  8        
  9        
  10        
  11        
  12        
1 13 15h00 Tổng kết mùa hè 2018

Bất động sản

Tuấn 123

 
  14        
2 15 20h00 Mỹ Linh Tour 2018

Công ty TNHH

Diệu Thanh

 
  16        
  17        
  18        
  19        
3 20 - 31 20h00

 Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch