Thứ năm, 29/06/2017

Tháng 3

Ngày 2.3.2017: Chương trình nghệ thuật: “Điều ước cho tình yêu” do Nhà hát Trưng Vương tổ chức
Ngày 4.3.2017: Hội thi tài năng thanh lịch CB-CNV Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
Ngày 18.3.2017: Chương trình sự kiện trường Đại học Đà Nẵng
Ngày 21.3.2017: Đại hội  TW Đoàn
Ngày 24.3.2017: “Đêm nhạc Trịnh Công Sơn” do công ty Cánh Cung Media tổ chức
Ngày 27.3.2017: Chương trình sự kiện Công ty Mobifone