Thứ năm, 29/06/2017

Tháng 5

STT NGÀY THỰC HIỆN ĐƠN VỊ HỢP ĐỒNG NỘI DUNG GHI CHÚ
     1    13.5.17   Sở khoa học công nghệ   Tọa đàm "Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo trong sinh viên" thành phố ĐN năm 2017 
 
     2   18.5.17  Trường MN Thần đồng Việt   "Thần đồng Việt tỏa sáng ước mơ"   
     3   19.5.17  Cty CP đầu tư siêuTân Việt   "Phát giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học
sinh và chương trình văn nghệ cuối năm học 
 
     4   21.5.17  Cty CP đầu tư Lipe   "Họp phụ huynh học sinh''   
     5   24.5.17  Cty CP FPT   "Kỷ niệm 13 năm thành lập PFT Đà nẵng"   
     6   30.5.17  Hội từ thiện bảo vệ quyền trẻ em TPĐN   "Ấm áp tình thương"