Thứ ba, 01/08/2017

Lịch biểu diễn tháng 8

Ngày Đơn vị tổ chức Ghi chú
03 Trường Bồ Công Anh  
14-18 Lãnh sự quán Hoa Kì Dự kiến

19

Công ty Bảo Việt Đà Nẵng Dự kiến
24-26 "Bằng Kiều - Để nhớ một thời ta đã yêu"  
29-30 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Dự kiến