Lịch sử hình thành

Nhà hát Trưng vương (cũ)

Nhà hát Trưng Vương hiện nay

Xuất phát từ một Nhà hát cũ đã xuống cấp; Nhà hát Trưng Vương được xây dựng lại hoành tráng hơn, quy mô hơn với sức chứa 1133 chỗ ngồi được khánh thành vào ngày 31/12/2006, đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành phố Đà Nẵng xây dựng và phát triển. 

Nhà hát Trưng Vương là một đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.

Trụ sở đặt tại: 35A Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Cơ cấu tổ chức Nhà hát:

 

  - Ban giám đốc:

1. Giám đốc: Thạc sĩ Nghệ sĩ Trần Văn Hào
2. Phó Giám đốc: Ông Mai Duy Linh 
 
 - Các phòng chức năng:
 
1. Đoàn Ca Múa nhạc: 35 diễn viên, nhạc công. 
- Bà Lê Thị Thu Hoài, Trưởng Đoàn Ca Múa Nhạc 
 
2. Phòng Tổ chức hành chính: 08 CBCNV 
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng phòng  
- Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Trưởng phòng 
 
3. Phòng Tổ chức Sự kiện và Tổ chức Biểu diễn: 06 CBCNV 
- Bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Trưởng phòng phụ trách
- Bà Võ Thị Bảo Thùy, Phó Trưởng phòng 
 
4. Phòng Quản lý Rạp: 10 CBCNV 
- Ông Dương Phú Anh, Phó Trưởng phòng phụ trách 
 
Tổng số cán bộ, viên chức của Nhà hát là: 58 người