Thứ hai, 16/07/2018

Bốc thăm Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc