Thứ năm, 23/11/2017

Công tác chuẩn bị cho chương trình Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX