Thứ ba, 28/11/2017

Lễ khai mạc Liên hoan phim VIệt Nam lần thứ XX