Thứ hai, 11/06/2018

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, khen thưởng tập thể. cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng