Thứ năm, 03/08/2017

Những gương mặt trẻ sẽ góp mặt trong các chương trình của Nhà hát Trưng Vương trong tương lai