Thứ hai, 11/06/2018

Tiệc chiêu đãi ngài Wesley W. Simina, chủ tịch quốc hội liên bang Micronesia và phu nhân thăm Đà Nẵng