Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA

Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch