BÌNH CHỌN CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TOÀN QUỐC NĂM 2023

Nhằm tạo sức lan tỏa về ý nghĩa giáo dục của Liên hoan “Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023” từ đó đưa các tác phẩm được giới thiệu đi vào cuộc sống. Hãy tham gia bình chọn chương trình dự thi của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng.

https://www.youtube.com/watch?v=JwH71hCuL7g

+ Thời gian bình chọn: từ 11h00 ngày 11/9/2023 đến 16h00 ngày 16/9/2023

+ Cách thức bình chọn:

- Bước 1: Người dùng trên mạng video Youtube truy cập và nhấn nút đỏ Đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” (phía góc phải bên dưới video) hoặc tại địa chỉ: bit.ly/youtubeSachvaTritueViet

- Bước 2: Bình chọn cho video này bằng cách xem, yêu thích.

- Người dùng phải thực hiện đầy đủ 02 bước trên mới được tính điểm bình chọn hợp lệ.

+Cách tính điểm bình chọn:

- 01 lượt Xem (View) = 02 điểm

- 01 lượt Yêu thích (Like) = 01 điểm

- Tổng điểm bình chọn của mỗi video bằng tổng điểm lượt Xem (View)

+ lượt Yêu thích (Like).

Mọi người yêu thích có thể bình chọn cho Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng nhé!