Diễn viên ca Nhà hát Trưng Vương luyện tập tiết mục phục vụ cho APEC

Dưới sự hướng dẫn tận tâm của Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, diễn viên đội ca Nhà hát Trưng Vương hăng say luyện tập tiết mục acabella chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật Nhà hát Trưng Vương phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam nhằm phục vụ APEC