Diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tập luyện chuẩn bị biểu diễn trong APEC 2017.

Với lực lượng nghệ sĩ trẻ và đầy nhiệt huyết, phần lớn các bạn đều là học viên giỏi tốt nghiệp những trường âm nhạc uy tín trên cả nước. Đây cũng là điểm thuận lợi trong việc thực hiện chủ trương đến năm 2020 tự chủ hoàn toàn của Nhà hát.

Với phương hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, chuyên sâu, thực tiễn và chuyên nghiệp hoá. Tập thể nghệ sỹ Nhà hát luôn sẵn sàng đáp ứng mọi chương trình là nhiệm vụ chung của Thành phố và Quốc gia, sẽ là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp và cá nhân.

Trân trọng cảm ơn!