HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Sáng nay, ngày 11/1/2024, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người Lao động năm 2023 thành công tốt đẹp. ???? Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả mà Nhà hát đã đạt được trong năm 2023 và triển khai công tác trọng tâm, phương hướng nhiệm vụ cho năm 2024.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, Ban lãnh đạo cùng các các Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người Lao động tham dự Hội nghị đã cùng nhau đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp và thống nhất phương hướng kế hoạch nâng cao năng lực chuyên môn của mỗi cá nhân cũng như xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

Ban lãnh đạo Nhà hát cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

 

Trong năm Giáp Thìn 2024, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác chuyên môn; phấn đấu thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ để Nhà hát ngày càng vững mạnh và công tác phục vụ quý khán giả ngày càng chất lượng, hiệu quả.