Hội nghị kinh doanh Toàn quốc MYC 2018 - Bảo hiểm Bảo Việt

Sáng nay, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng ngập sắc xanh Bảo hiểm Bảo Việt trong Hội nghị Kinh doanh toàn quốc MYC. 
Hội nghị chia thành 2 phiên, sáng và trưa ngày 04/7 với sự tham gia của gần 1.300 nhân sự Bảo hiểm Bảo Việt giao lưu và lắng nghe diễn giả, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương chia sẻ bí quyết và phương pháp kinh doanh hiệu quả.
Hội nghị tổ chức: "Tôn vinh thành tích MYC 2018": Trưởng nhóm dẫn đầu Doanh số - Cấp Cty, Top 10 TB dẫn đầu Doanh số Khu vực, Top 10 TB dẫn đầu Tuyển dụng Khu vực, Trưởng Nhóm quản lý chất lượng, Trưởng Ban quản lý chất lượng, Tôn vinh Cuộc thi Cánh Chim Xanh, Tôn vinh Giải SH60.