HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2023

“Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước”
---------------------
Vai trò quan trọng của vùng đất ngập nước: - Cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người như lọc nguồn nước và cung cấp nước.
- Bảo vệ con người khỏi bão và lũ lụt.
- Duy trì và gia tăng sự đa dạng sinh học.
- Lưu trữ Cacbon giúp chống lại các tác động của biến đổi khí hậu.
- Giảm thiểu các tác động tiêu cực trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Thực trạng:
Xu hướng biến mất và suy thoái của đất ngập nước đang ngày càng nghiêm trọng. Các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh gấp ba lần so với rừng và hơn 35% diện tích đất ngập nước đã bị suy thoái hoặc biến mất tính từ năm 1970.
Mục đích – ý nghĩa Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023: Theo đó, để hưởng ứng đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về Thập kỷ “Phục hồi Hệ sinh thái”, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2023.
Ngày Đất ngập nước Thế giới nhằmmục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, để thúc đẩy các hành động dẫn đến việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi chúng.
Giải pháp chung:
- Hãy có ý thức về hệ sinh thái và thân thiện với nước.
- Sử dụng nước một cách tiết kiệm.
- Tránh sử dụng các sản phẩm độc hại có thể gây ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp vào vùng đất ngập nước.
- Không đổ chất thải hoặc rác thải trong vùng đất ngập nước.
“Cùng chung tay bảo vệ vùng đất ngập nước. Vì khi chúng ta phá hủy các vùng đất ngập nước, đồng nghĩa với việc tự phá hủy cuộc sống của chính chúng ta!”
Nguồn tham khảo: Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022.
Trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar - World Wetlands Day: https://www.worldwetlandsday.org/
Trang web Bộ Tài nguyên và Môi trường: https://monre.gov.vn/Pages/hay-phuc-hoi-dat-ngap-nuoc-ngay-tu-hom-nay.aspx?fbclid=IwAR1S4cVAljIzr_VPX4ui8QR6GKrL2_k-Z4OzoVyNMkIAQj80bMkMBdMy4fA