Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng (2002 – 2022)

Thành lập từ năm 2002 đến nay, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã trải qua 20 năm hình thành và phát triển với biết bao khó khăn, thăng trầm và thử thách. Tập thể Nhà hát cũng như các thế hệ đội ngũ lãnh đạo các cấp, đội ngũ lãnh đạo Nhà hát và các phòng, ban, Đoàn Ca Múa Nhạc qua các thời kỳ hết sức nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết để xây dựng Nhà hát Trưng Vương có được vị thế, hình ảnh như ngày hôm nay.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng (2002 – 2022) nhằm nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, những kết quả đạt được của Nhà hát trong 20 năm qua, đồng thời tri ân, tôn vinh những đóng góp của các các cấp lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ và những cá nhân vào quá trình xây dựng và phát triển Nhà hát được tổ chức long trọng tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng:

Vào lúc: 14h00, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Tại: Số 86 Hùng Vương, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Trân trọng kính thông tin và kính mời cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát qua các thế hệ về tham dự!