Lễ trao quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý

          Sáng nay, ngày 7/2/2023, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2023

          Theo đó, ông Trần Văn Hào được trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng trong 5 năm tiếp theo (nhiệm kì 2023 - 2028) kể từ ngày 6/2/2023.

          Nhìn lại kết quả của những nỗ lực, cố gắng và sự tâm huyết đối với Nhà hát trong nhiệm kì vừa qua, tin rằng, ông Trần Văn Hào sẽ chèo lái con thuyền trên chặng đường mới với nhiều định hướng phát triển mạnh mẽ và dấu ấn hơn nữa trong nhiệm kì tiếp theo.

          Một lần nữa, chúc mừng Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng với nhiệm kì mới, hành trình mới thật rực rỡ.