Thông báo cho thuê mặt bằng Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng

Căn cứ quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Nhà hát Trưng Vương, Ban Giám đốc Nhà hát Trưng Vương thông báo cho thuê mặt bằng:

- Thông tin chi tiết về mặt bằng như sau:
1. Khu vực hai bên phía trong tiền sảnh Nhà hát có diện tích 50 m²/1 bên tại 86, Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Khu vực phía sau Nhà hát có diện tích 200 m² tại 35A Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

* Các đơn vị/cá nhân có nhu cầu liên hệ chi tiết với phòng Tổ chức hành chính Nhà hát Trưng Vương:
- Địa chỉ: 35A Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363.3865.677
- Di động: 0932404808 (Ms Vy Thanh)
- Mail: vythanh.tvdn@gmail.com

Trân trọng thông báo./.