Bến cảng quê hương tôi

Chương trình nghệ thuật "Ngời sáng vinh quang" Ca khúc: Bến cảng quê hương tôi Tác giả: Hồ Bắc Biểu diễn: Quang Hào, Huỳnh Thông và Hoàng Long Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, 86 Hùng Vương, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phó Đà Nẵng