Đội thi: Gia đình Đinh Tuệ Lâm SBD: 19 Ca khúc: LK: CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU

BÀI DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “GIA ĐÌNH TA CÙNG HÁT – 2021” ✨ Đội thi: Gia đình Đinh Tuệ Lâm SBD: 19 Ca khúc: LK: CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU Sáng tác: Nguyễn Văn Chung, Thập Nhất, Phan Văn Minh