Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 9 - năm 2022

Mời quý vị khán giả cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đồng diễn phần Hội trong Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 9 - năm 2022 do Nhà hát Trưng Vương thực hiện với chủ đề: Đà Nẵng - Khát vọng vươn cao