Đội thi: Gia đình Cha và con SBD: 22 Ca khúc: ĐÀ NẴNG, HÒN NGỌC XANH

BÀI DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “GIA ĐÌNH TA CÙNG HÁT – 2021” ✨ ???? Đội thi: Gia đình Cha và con ???? SBD: 22 ???? Ca khúc: ĐÀ NẴNG, HÒN NGỌC XANH ???? Sáng tác: Trần Hải Dương