Đội thi: Gia đình Song Hoa SBD: 23 Ca khúc: NGHE TÔI KỂ NÀY

BÀI DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “GIA ĐÌNH TA CÙNG HÁT – 2021” ✨ ???? Đội thi: Gia đình Song Hoa ???? SBD: 23 ???? Ca khúc: NGHE TÔI KỂ NÀY ???? Sáng tác: Lê Cát Trọng Lý