Chương trình nghệ thuật "Nước - Hồi sinh"

Chương trình nghệ thuật "Đại nhạc hội Thế giới nước" Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, 86 Hùng Vương, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phó Đà Nẵng