CUỘC THI “GIA ĐÌNH TA CÙNG HÁT – 2021” Gia đình Minh Sơn - Minh Bằng Ngầu hứng lý qua cầu

????Đội thi: Gia đình Minh Sơn - Minh Bằng ????SBD: 03 ????Ca khúc: NGẪU HỨNG LÝ QUA CẦU ????Sáng tác: Trần Tiến ???? Hãy cùng tương tác thật nhiệt tình cho phần thể hiện đầy tự tin của các thí sinh trong Cuộc thi ‘Gia đình ta cùng hát - 2021’ nhé! Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SFZ_nRzHo_s -- ???? CUỘC THI “GIA ĐÌNH TA CÙNG HÁT - 2021” ???? Address: 86 Hung Vuong, Hai Chau District, DaNang city ☎️ Tel: 0236.3849.233/ 0906.636.858 ???? Email: giadinhtacunghat@gmail.com