VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “GIA ĐÌNH TA CÙNG HÁT – 2021”

BÀI DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “GIA ĐÌNH TA CÙNG HÁT – 2021” ✨ ???? Đội thi: Gia đình Tiger ???? SBD: 26 ???? Ca khúc: TÀU ANH QUA NÚI ???? Sáng tác: Phan Lạc Hoa